ERBAP PROJESİ: BİR MESLEK LİSESİ SİNERJİSİ

Baki hocam dedi ki; “Seni iyi yetiştirdik, şimdi okuluna destek zamanı. Sen işin erbabı oldun, meşaleyi yeni nesle doğru aktarma zamanı..”

Mesleğimizin erbabı olduk mu bilemiyorum, ama Hocalarım Baki Burucu, Taner Çalışkan, Abdurrahman Özeren ve İsmail Çebiçci öncülüğünde sağlam bir bilezik sahibi olduk. Akabinde Simav Endüstri Meslek Lisesindeki meslek hocalarımın emekleri ile pekiştirdik…

Mesleğe başladığım okulum Fethiye Endüstri Meslek Lisesi ile “Erbap Projesi” kapsamında teknolojik konularda paylaşım esasına dayanan bir işbirliği sözleşmesi imzaladık. Bundan böyle Harita Kadastro bölümünün teknolojik ihtiyaçları ve mesleki güncel gelişmelerin öğrenci arkadaşlara aktarılması adına belli dönemlerde okulda bulunup, etkileşimli olarak paylaşımlarda bulunacağım.


(Simav Endüstri Meslek Lisesinde artık harita bölümü yok. Hatta depremde yıkılmış olması sebebiyle artık eski okulumuz da yerinde yok. Anıları tazelemek adına, yakın zamanda bir Simav’daki hocalarımı da yazacağım inşallah…)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.